BAZE LEGALE ALE CAMPANIEI “CÂȘTIGĂ ALIMENTE PENTRU UN AN CU RIA MONEY TRANSFER”

1. Organizatorul Campaniei și condițiile oficiale ale acesteia.

1.1 „CÂȘTIGĂ ALIMENTE PENTRU UN AN CU RIA MONEY TRANSFER“, denumită în continuare „Campania“, este organizată și realizată împreună de RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A., în continuare „RIA“, cu sediul social în strada Cantabria, nº 2, Clădirea Amura, etaj 2, Alcobendas (Madrid), Spania, cu Cod de Identificare Fiscală (C.I.F.) A-80696792, și S.C. BALLOONLINE SRL, în continuare „BALLOONLINE“, cu sediul social în str. Razboieni nr. 31, apart. 1, județul Cluj, Cluj-Napoca, România, cu număr de înregistrare RO37077887. RIA și BALLOONLINE, fiecare din ele desemnate drept „Co-organizator”, iar împreună vor fi denumite „Organizatorii“. În scopul acestei Campanii, responsabilitățile și drepturile societății Balloonline se limitează la gestionarea obligațiilor fiscale și altele asemănătoare aplicabile Premiilor.

1.2 Campania se va realiza conform termenilor și condițiilor stipulate în acest document. La înscrierea în această Campanie, toți Participanții (așa cum sunt definiți în acest document) acceptă să se supună termenilor și condițiilor stipulate în prezentul document și oricăreia dintre modificările lor ocazionale. RIA își rezervă dreptul de a modifica aceste baze legale în orice moment, fapt care poate fi comunicat tuturor Participanților pe pagina sa web www.riapromos.com/home/ro/cumparaturia/regulament.

1.3 Participanții recunosc faptul că, înainte de a începe procesul de înregistrare, au citit și au înțeles toți termenii și toate condițiile descrise aici, precum și orice condiție referitoare la condițiile de participare și intrare în Campanie. Pentru orice întrebare sau nelămurire referitoare la această Campanie sau la termenii și condițiile descrise aici, Participanții pot lua legătura cu Serviciul de Asistență pentru Clienți al RIA la numărul de telefon +40 312295480.

2. Perioada Campaniei

Campania se va desfășura din data de 24 septembrie 2022 până în 12 decembrie 2022, inclusiv ambele date (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), pe teritoriul național al României (denumit în continuare „Teritoriul“). În scopurile acestui paragraf, se va considera că toate orele corespund fusului orar valabil în mod legal pe Teritoriu și că perioada corespunzătoare fiecărei zile începe la ora 00:00 și se termină la ora 23:59.

3. Condițiile pentru a participa în Campanie

În timpul Perioadei de Campanie, orice persoană care dorește să participe la Campanie va trebui (i) să comande o remitere de bani/ ordin de plată din Teritoriu în oricare dintre birourile C.N. POSTA ROMANA S.A. (în continuare „Posta Romana“) sau SC SMITH & SMITH SRL (în continuare „Smith & Smith“) care sunt integrate ca puncte de livrare și plată ale rețelei internaționale a RIA în orice loc din Teritoriu sau (ii) să primească o remitere de bani pe Teritoriu prin oricare dintre agenții de plată ai RIA situați în Teritoriu (în continuare „Agenții RIA“). Participanții pot consulta lista completă a Agenților RIA pe pagina web https://app.riamoneytransfer.com/en-ro/locations.

Fiecărei persoane care comandă sau primește o remitere de bani i se atribuie un număr de serie corespunzător respectivului transfer de bani (care apare pe chitanță sub rubrica „PIN“, în cazul livrărilor prin Smith & Smith, sau „Număr de Ordine” în celelalte cazuri) prin care clientul se poate înscrie în această Campanie pe acest site web: www.riapromos.com/home/ro/cumparaturia (în continuare „Participanții“). Un Participant poate participa la Campanie de atâtea ori de câte a comandat sau primit o remitere de bani (mai exact, comandarea remiterii de bani de două ori îi permite două participări la Campanie). Participarea la Campanie este personală și, în consecință, nu se va admite participarea persoanelor terțe diferite de Participant.

4. Cerințe ale Participanților

4.1 Pentru a fi un Participant la Campanie trebuie să îndepliniți toate condițiile următoare:

(a) persoane cu vârsta mai mare de 18 ani la data comandării sau primirii remiterii de bani.

(b) Să se găsească pe Teritoriu cu o identificare valabilă în momentul comandării sau primirii remiterii de bani; și

(c) trebuie (i) să comande sau să primească o remitere de bani conform celor descrise mai sus și să aibă ca rezultat un PIN sau un Număr de ordine pentru respectiva remitere de bani, și (ii) starea acelei remiteri de bani în momentul Extragerii să fie „plătită”. Fondurile unei remiteri de bani trebuie să fi fost plătite în mod corect beneficiarului căruia i s-au trimis fondurile (conform ordinului de plată emis) cel târziu în ziua anterioară sfârșitului Perioadei de Campanie. Din acest motiv, remiterile de bani care n-au fost achitate și/ sau care au fost anulate din orice motiv înainte de acea dată nu vor fi acceptate în Campanie.

4.2 RIA își rezervă dreptul de a respinge orice înscriere sau înregistrare (și a acorda Premiul unui Câștigător alternativ), la propria sa discreție și fără preaviz, tuturor Participanților care (i) nu respectă oricare dintre termenii și condițiile descrise în acest document sau care nu îndeplinesc, în opinia RIA, oricare dintre termenii aplicabili remiterii de bani, incluzând, fără limitare, furnizarea de date greșite. În sensul acestui paragraf, se înțelege prin „greșite” acele date ale beneficiarului sau ale plătitorului exprimate în mod incorect sau incomplet în documentul cu care s-au realizat comenzile de remitere de bani; (ii) acționează în mod fraudulos sau ilegal; (iii) nu participă cu bună credință; (iv) nu respectă legislația în vigoare în Teritoriu; (vi) fac obiectul oricărei investigații din partea oricărui organism public sau de reglementare; sau (vii) nu respectă, în opinia RIA, normele împotriva spălării de capitaluri și a finanțării terorismului, în vigoare pe Teritoriu.

4.3 Rudele și afiliații persoanelor responsabile de această Campanie nu pot participa la aceasta.

5. Mecanismul Campaniei

5.1 Înregistrarea

Pentru a se înscrie la această Campanie, Participanții trebuie să completeze on-line formularul de pe site-ul web www.riapromos.com/home/ro/cumparaturia cu următoarele date: PIN sau Numărul de ordine, numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail. În cazul în care un Participant nu deține un telefon sau o adresă de e-mail, se poate înregistra utilizând un număr de telefon / adresă de e-mail al unei rude de gradul întâi. Cu excepția adresei de e-mail, toate datele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru ca Participantul să poată completa cu succes înregistrarea în această Campanie. Înscrierea e valabilă doar dacă au fost facilitate în mod corect toate datele personale și dacă numele și prenumele sunt corecte, conform unui document de identitate valabil. Înregistrarea este condiționată de acceptarea termenilor și condițiilor acestei Campanii și a politicii globale de confidențialitate a RIA. După o înregistrare reușită, Participanții vor fi redirecționați către site-ul web de confirmare:

www.riapromos.com/home/ro/cumparaturia/succes.

5.2 Caracterul gratuit al Campaniei

Înscrierea în această Campanie este gratuită. Participanții nu sunt obligați să plătească niciun comision suplimentar, în afară de comisioanele deja plătite prin comandarea sau primirea unei remiteri de bani, care este una din condițiile de participare la această Campanie, așa cum se stabilește în paragraful 4 de mai sus, și care va constitui contravaloarea legală pentru participarea la această Campanie. Participanții și Câștigătorii, așa cum sunt definiți în paragraful 7 care urmează, vor fi responsabili de toate costurile și cheltuielile care nu sunt incluse în mod expres în aceste baze legale.

6. Premiile Campaniei

6.1 Suma totală a Premiilor acestei Campanii este de OPT MII ȘASE SUTE DE EURO (8.600 €) (echivalentul în Lei românești se va stabili conform cursului de schimb din data selectării Câștigătorului pe cuponul de supermarket/ hipermarket preferat) și reprezintă valoarea netă după reținerea impozitelor aplicabile din partea Organizatorilor. Premiile, definite mai jos, vor consta în cupoane de diferite sume și condiții pentru a putea fi valorificare într-unul din lanțurile de supermarketuri /hipermarketuri care sunt enumerate în paragraful 6.2 din continuare, la alegerea fiecăruia dintre Câștigători (în continuare „Cupoanele”). Schimbul acestor Cupoane, adică de exemplu termenul în care vor putea fi valorificate și suma minimă pentru schimbarea lor, vor fi supuse condițiilor lanțului de supermarketuri /hipermarketuri corespunzător.

Premiile Campaniei constau în:

(a) Un (1) mare premiu care constă în doisprezece (12) Cupoane de 300 euro fiecare (în continuare „Marele Premiu“); și

(b) Cincizeci (50) de premii de la centrul comercial constând într-un Cupon de 100 euro fiecare (în continuare „Premii mai mici“);

toate acestea denumite ca „Premiile” și în mod individual ca „Premiul”.

6.2 Cupoanele pot fi utilizate pe Teritoriu, într-unul din următoarele lanțuri de supermarketuri /hipermarketuri:

(1) Kaufland

(2) Lidl

(3) Auchan; sau

(4) Carrefour.

6.3 Condiții suplimentare

Acceptând Premiile și valorificând Cupoanele, Participanții acceptă termenii și condițiile suplimentare și stipulate în mod independent de către entitatea emitentă a Cuponului (lanțurile de supermarketuri /hipermarketuri sunt enumerate mai sus).

6.4 Limitările Premiilor

Premiile sunt netransferabile și constau doar în cele indicate mai sus. Nu se va oferi niciun preț alternativ. Premiile nu pot fi schimbate pe bani. RIA nu acceptă nicio răspundere față de Câștigători pentru nicio nemulțumire legată de Premiu.

7. Alegerea Câștigătorilor

7.1 Între data de 13 decembrie 2022 și 15 ianuarie 2023, RIA va organiza Extragerea pentru a selecta în mod aleatoriu Participanții care îndeplinesc toți termenii și toate condițiile acestei Campanii printr-o pagină web (în continuare „Extragerea”). Se va folosi o înregistrare de ecran a echipamentului informatic și a procesului de selecție, precum și a Câștigătorilor (în continuare „Câștigătorii”).  Toate datele Participanților înregistrate în mod valid vor fi centralizate într-o listă unică înainte de a participa la Extragere, care va avea loc odată ce e finalizată Campania. RIA va utiliza pentru Extragere un instrument digital care va selecta în mod aleatoriu Câștigătorii tuturor Premiilor. Extragerea va consta în 51 extrageri individuale pentru Premiile care sunt enumerate la punctul 5 de mai sus, adică unul pentru Marele Premiu și altele 50 pentru Premiile mai mici (mai exact, 51 de Câștigători), precum și selectarea aleatorie a altor zece (10) Câștigători ca rezervă pentru toate Premiile (în continuare „lista de rezervă“), care va lua Premiile oferite în Campania Participanților la Campanie care figurează pe lista menționată. Extragerea se va realiza în prezența unui comitet desemnat de RIA (în continuare „Comitetul“).

7.2 Notificarea Câștigătorilor

Câștigătorii vor fi notificați cu cel târziu 30 de zile după Extragere. Se va lua legătura cu fiecare Câștigător prin telefon de maxim 5 ori, în cel puțin 2 zile diferite. Dacă un Câștigător nu poate fi contactat, acesta va pierde Premiul și se va selecta un Câștigător alternativ (mai exact, din lista de rezervă). Fiecare dintre Câștigători va trebui să comunice, în momentul primirii telefonului, acceptarea Premiului atribuit. În cazul în care renunță la Premiu, se va trece la contactarea următorului Câștigător de pe lista de rezervă.

7.3 Promovarea Câștigătorilor

La înscrierea în această Campanie, Câștigătorii acceptă să participe la publicitatea pe care RIA o consideră rezonabilă ulterior Campaniei. Lista de Câștigători se va anunța pe site-ul www.riapromos.com/home/ro/cumparaturia/castigatori până la data de 15 ianuarie 2023.

RIA va comunica prin e-mail Câștigătorilor publicarea respectivei liste (în continuare „Publicarea Câștigătorilor”).

8. Predarea Premiilor

Premiile vor fi predate Câștigătorilor după anunț, așa cum se descrie la punctul 7.3 de mai sus. Câștigătorii  vor trebui să prezinte chitanța în original cu PIN-ul sau cu numărul de referință corespunzător. Fiecare Câștigător va putea alege lanțul de supermarket/ hipermarket din lista pusă la dispoziție în Secțiunea 6.2 de mai sus, de la care i-ai plăcea să primească cuponul/ cupoanele. RIA va comunica lista locurilor din care Câștigătorii își pot prelua Cupoanele.

Referitor la Marele Premiu, Câștigătorul va trebui să ridice de la Agentul de Plată ales de el cele 12 Cupoane într-un termen maxim de 30 de zile de la Publicarea Câștigătorilor. Cupoanele vor putea fi valorificare în lanțurile de supermarketuri /hipermarketuri alese de ei, în termenul stabilit de fiecare dintre ele.

Referitor la Premiile mai mici, Câștigătorii vor dispune de 30 zile de la data Publicării Câștigătorilor pentru a-și prelua Cuponul. Cuponul va putea fi valorificat în lanțurile de supermarketuri /hipermarketuri la alegerea lor, în termenul stabilit de fiecare dintre ele.

Cupoanele pot fi valorificate doar personal de către Câștigători, prezentând cartea de identitate în locația cea mai apropiată din orice listă a Agenților comunicată de către RIA (https://app.riamoneytransfer.com/en-ro/locations). În cazul în care un Participant nu poate contacta niciunul dintre Agenții respectivi, Premiul va putea fi valorificat de altă persoană care are o procură notarială pe numele Câștigătorului.

9. Limitarea responsabilității

9.1 RIA este scutită de orice responsabilitate derivată din predarea Cuponului persoanei desemnate ca mandatar, precum și de soluționarea oricărei despăgubiri sau reclamații.

9.2 Organizatorii sau oricare dintre furnizorii de servicii nu vor fi în niciun caz responsabili să-l despăgubească pe Câștigător, și nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio pierdere, daună care se produce ca o consecință a obținerii Premiului.

9.3 Organizatorii au dreptul să ia toate măsurile necesare în cazul încercării de fraudă, abuz sau orice altă încercare care poate afecta imaginea Campaniei, a Organizatorilor sau a colaboratorilor.

9.4 În caz de litigiu referitor la valabilitatea înscrierii în Campanie, decizia Organizatorilor este definitivă. Organizatorii sunt liberi de orice responsabilitate care rezultă din oricare dintre următoarele cazuri:

(i) înscrieri în afara perioadei de Campanie și orice altă problemă tehnică care ar putea să le permită.

(ii) înscrieri cărora le lipsește oricare dintre datele obligatorii și orice altă problemă tehnică care ar putea să le permită.

(iii) orice dispută legală referitoare la drepturile aspra numerelor de telefon /adresele de e-mail ale Participanților.

(iv) Orice eroare în datele puse la dispoziție de către Câștigătorii selectați. Organizatorii nu sunt responsabili de lipsa informațiilor de contact sau de inexactitatea lor, aceasta este responsabilitatea exclusivă Participanților. Organizatorii nu au nicio obligație în cazul în care datele puse la dispoziție de către Participanți sunt greșite, fapt care poate duce la imposibilitatea de a-l contacta pe Câștigător, pentru a putea valorifica Premiul corespunzător.

(v) În cazul în care un Participant nu poate valorifica Premiul din orice motiv care nu este legat de Organizatori.

(vi) În cazul în care vreun Participant înscris la Campanie nu poate participa în mod parțial sau total la procesul de validare, dacă respectiva incapacitate se datorează unor factori în afara controlului Organizatorilor, ca de exemplu informații incorecte, incomplete, transmise cu întreruperi sau întârzieri, sau deformate în orice alt fel, ca o consecință a acțiunilor celor care utilizează site-ul web, proasta funcționare a dispozitivelor electronice, aplicațiilor sau echipamentelor tehnice utilizate în Campania în curs. Aceste circumstanțe se pot datora și dificultăților tehnice care ar putea afecta conexiunile la Internet și/ sau la aplicațiile/ echipamentele tehnice ale furnizorului de Internet sau proastei funcționări a platformei de e-mail, în cazul Organizatorilor sau al Participanților. De asemenea, aceste circumstanțe se pot datora modificărilor legislației, care pot influența ducerea la îndeplinire a Campaniei (precum decizii adoptate de către autoritățile civile, războaie, dezastre naturale sau alte evenimente asemănătoare), Premiile dobândite ca o consecință a Campaniei, valoarea, funcția, condițiile de dobândire și/ sau distribuirea lor.

(vii) În cazul în care un Câștigător nu respectă condițiile de validare ale acestor baze legale.

(viii) situații în care numărul de telefon cu care s-au înregistrat Participanții nu poate fi identificat sau apelat (este incorect, nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire a furnizorului de servicii telefonice), ceea ce face ca Organizatorii să nu poată lua legătura cu Participantul; întreruperi/ slaba funcționare a furnizorilor de servicii telefonice din cauza aglomerării rețelei sau perioadelor de trafic intens;

(ix) de prejudiciile pe care le pot suferi Câștigătorii în legătură cu Premiile predate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege și care impun alt tip de responsabilitate.

Participarea la această Campanie implică obligația Participanților de a respecta dispozițiile acestor condiții.

10. Politica de confidențialitate

Organizatorii se angajează să protejeze confidențialitatea Participanților. Informațiile personale pe care Participanții le pun la dispoziție vor fi private și utilizate doar pentru a lua legătura cu Câștigătorii, în afară de cazul în care persoana solicită contrarul. RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A., cu sediul social în strada Cantabria, nr. 2, Clădirea Amura, etaj 2, Alcobendas (Madrid), Spania, este societatea responsabilă de datele personale colectate. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: dpo@riafinancial.com. Datele puse la dispoziție de către Participanți, în acest caz numele lor complet, numărul de telefon, adresa de e-mail și „PIN”-ul sau „Numărul de Ordine” al remiterii de bani, vor fi denumite în continuare ca „Datele. Prelucrarea Datelor Participanților la această Campanie este necesară pentru a gestiona participarea lor și, înscriindu-se în Campanie, Participantul recunoaște că a fost informat referitor la Politica de Confidențialitate a Datelor RIA disponibilă la adresa https://dc.riafinancial.com/web/guest/romania/ro/politica-de-confiden%C8%9Bialitate. RIA doar va depozita aceste Date până la finalizarea acestei Campanii și după trecerea termenului de prescriere a posibilelor acțiuni  legale. Cu toate acestea, Datele puse la dispoziție vor putea fi blocate pe durata solicitată de legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor personale. Datele  Participanților vor fi comunicate persoanelor terțe dacă este necesar, pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau fiscale. Datele Participanților vor fi de asemenea accesibile pentru furnizorii de servicii externe în legătură cu Campania (cum sunt agenții RIA și furnizorul de servicii însărcinat cu gestionarea acestei Campanii), cu care RIA a semnat acordurile necesare pentru a garanta respectarea obligațiilor sale în calitate de procesatori de date.

Participanții por să-și exercite drepturile lor de acces, rectificare, obiecție cu privire la prelucrarea, limitarea prelucrării, portabilitatea datelor și eliminarea acestora, trimițând solicitările lor printr-o scrisoare pe adresa RIA, strada Cantabria nr. 2 – etaj 2, CP 28108, Alcobendas (Madrid), sau prin e-mail la adresa dpo@riafinancial.com, anexând la solicitarea lor o copie a documentului de identitate valabil. Pentru mai multe informații, consultați Politica de Protecție a Datelor a RIA.

11. Forța majoră

Exclusiv în caz de forță majoră care presupune imposibilitatea de a duce la îndeplinire Campania sau dacă RIA decide astfel și comunică modificarea punctuală a termenilor și condițiilor expuse în prezentele Baze legale, Campania se va putea finaliza înainte de data de 12 decembrie 2022.

12. Disputele

Orice neînțelegere care poate surveni între Organizator și Participanți se va soluționa de comun acord  sau, în cazurile în care acest lucru nu este posibil, disputele vor fi soluționate de către tribunalul competent conform celor stabilite în secțiunea 9.4.

13. Impozitele și taxele asociate

BALLOONLINE va calcula, va reține și va achita toate impozitele aplicabile Premiilor conform normelor în vigoare, orice altă obligație financiară de orice alt tip fiind responsabilitatea exclusivă a Câștigătorilor.

14. Clauza de separabilitate

Dacă vreuna dintre dispozițiile sau dispozițiile parțiale ale acestor condiții descrise este sau devine invalidă, ilegală sau inaplicabilă, se va considera modificată în măsura minimă necesară pentru a o face validă, legală și aplicabilă. Dacă respectiva modificare nu este posibilă, dispoziția sau o parte din aceasta se va considera eliminată. Orice modificare sau eliminare a unei dispoziții sau a unei părți dintr-o dispoziție conform acestei secțiuni nu va afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalți termeni și condiții descrise în aceasta.

15. Legislația aplicabilă și locul de desfășurare

Termenii și condițiile acestui document sunt reglementate de legislația spaniolă, RIA și Participanții se supun jurisdicției exclusive a judecătoriilor și tribunalelor din Alcobendas (Madrid, Spania) pentru soluționarea oricărei controverse, în afara cazul în care, prin lege, sunt competente judecătoriile și tribunalele din alt loc, caz în care controversele derivate din această Campanie se vor supune judecătoriilor și tribunalelor stabilite prin lege.

Ria Financial Services Pty Ltd. ABN 43 114 423 782 | All Rights Reserved