Moldova - Armenia ARARATBANK am - RiaPromos

Ուղարկեք գումար Հայաստան վճարելով ընդամենը 1 USD/EUR

Կարող եք արագ և հեշտ համալրել ԱրարատԲանկի  քարտերը և հաշիվները Բանկ-դեպոզիտ ծառայության միջոցով՝  անկախ գումարի չափից  վճարելով ընդամենը 1 USD/EUR!

Ակցիան կգործի մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 31-ը

ԱրարատԲանկ Բանկ-դեպոզիտ ծառայության հակիրճ նկարագիր

Աշխատանքային ժամեր՝ 24/7

Հաշվի համար

  • Վճարային քարտեր՝ 16 նիշ պարունակող քարտի համար
  • 9-ից 21 նիշ պարունակող բանկային հաշվեհամար

Փոխանցման արագություն/ ակնթարթային

Վճարման արժույթ՝  USD, EUR, AMD
Փոխանցումները ուղարկված USD և EUR արժույթներով  կհամալրվեն հաճախորդի հաշիվներին փոխանցման արժույթով համապատասխան  հաշվեհամարի առկայության դեպքում։
ԱրարատԲանկում հաճախորդի  USD և EUR արժույթներով   հաշիվների բացակայության դեպքում փոխանցումները կփոխանակվեն AMD արժույթի և կհամալրվեն հաճախորդի  համապատասխան AMD հաշվին

Դեպի ԱրարատԲանկ ուղարկով փոխանցումների սահմանաչափերն են՝  20 000 USD, 15 000 EUR և 7 500 000 AMD

Փոխանցումներում փոփոխություն կատարելու կարգը․  Փոխանցումներում փոփոխություն կատարելու հնարավորություն առկա չէ։ Սխալ տվյալների մուտքագրման դեպքում փոխանցումը  անհրաժեշտ է չեղարկել և նորից կատարել։ Չեղարկված փոխանցումների միջնորդավճարները վերադարձվում են հաճախորդին։

Ria-ի գործընկերների գտնվելու վայրը Մոլդովայում.

Copyright © 2012 – 2023.

Continental Exchange Solutions, Inc. All Rights reserved.